نظرسنجی

* آیا از نحوه عملکرد کارشناسان واحد فروش رضایت دارید؟
* شما بیشتر برای تعمیر و گارانتی کدام محصول به شرکت ما مراجعه می کنید؟
* آیا از نحوه عملکرد کارشناسان واحد فروش رضایت دارید؟