واحد تحقیق و توسعه شرکت توسعه داده های ارتباطی پرشیاسیستم  با هدف و مطالعه نیازمندی های حال و آتی در بازارهای داخل کشور و ارائه راهکاری نوین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و  ارائه راهکارهای متناسب و تبدیل آنها به محصولاتی تجاری تاسیس شده است. طراحی و ایده پردازی های صورت گرفته در این واحد با اتکا بر دانش بومی و فناوری های روز دنیا صورت پذیرفته و با تاکید بر دوری از روش های رایج کپی برداری و یا مهندسی معکوس همراه بوده است.

در حال حاضر، تمرکز این واحد بر طراحی سامانه های حفاظت الکترونیک و بینایی ماشین بر پایه هوش مصنوعی جهت بکارگیری در محیط های صنعتی و یا پروژه‌های خاص منظوره است.