بررسی اجمالی

 

برای مقابله با افزایش هزینه کار و رقابت شدید، برای شرکتهای صنعتی، بسیار ضروریست که هزینه ها را کاهش دهند در حالیکه بهره وری را بهبود می بخشند. این شرکت ها از فناوری های پیشرفته و تحولات دیجیتال سازی  مانند هوش مصنوعی، داده های بزرگ، واقعیت مجازی(virtual reality) و واقعیت افزوده (Augmented reality) برای افزایش رقابت استفاده می کنند.

هایک ویژن بعنوان ارائه دهنده راهکارهای پیشرو در اینترنت اشیا (IOT) بر روی چهار مولفه حیاتی تمرکز دارد: مدیریت پرسنل، مدیریت خودرو، مدیریت کالا و مدیریت سایت و راهکاری جامع برای ایجاد پارک صنعتی هوشمند ارائه می دهد. این راهکار نه تنها با ارائه راه حل های امنیتی درجه یک ایمنی را بهبود می بخشد بلکه از طریق انطباق عملکرد مجهز به هوش مصنوعی به بهبود بهره وری عملیاتی کمک می کند. راهکارهای هایک ویژن در کنار هم موجب ایجاد پارک صنعتی ایمن تر و هوشمندانه تر می شود.

راهکارهای اساسی

lazy - سیستم هوشمند ماشین‌های صنعتی

دانلود