آنالیز مشتری خیلی مهم (VIP)

lazy - بازاریابی فعال و دقیق

فروشگاه های تخصصی هزینه های عملیاتی بالا و محصولات با ارزش بالا را می بینند، بنابراین نرخ تبدیل و اثربخشی می تواند تمرکز اصلی آنها باشد. مشتریان خیلی مهم (VIP) و وفادار برای چنین فروشگاه هایی بسیار ارزشمند هستند ، اما کارکنان خدمات همیشه نمی توانند بلافاصله آنها را شناسایی کنند. هنگامی که مشتری ها با شرکت در برنامه های VIP ، تبلیغات بازاریابی یا مشوق های دیگر موافقت می کنند ، فناوری تشخیص چهره به فروشگاهها ابزار دقیقی برای شناسایی افراد VIP و مشتریان وفادار می دهد.  کارکنان می توانند زمان مناسب را برای ارائه خدمات اطلاع دهند. بازاریابی دقیق مبتنی بر تشخیص VIP به فروشگاه های تخصصی کمک می کند تا تجارب فروش بهتری را ارائه دهند که اکنون بیشتر و بیشتر به عامل تعیین کننده رفتارهای خرید تبدیل شده است.